• 0896778758
  • conev2003@abv.bg

Сондажи за вода

Сондажи за вода

– извършване на водни сондажи /просондирване на почвата с триролково длето с определен диаметър/ по- голям от диаметъра на полаганата тръба, сондирането се извършва с права циркулация като се нагнетява глинест разтвор от повърхността в сондажа. Глинестият разтвор служи да изнася шлама /просондираната почва/ от забоя на сондажа до повърхността. Глинестият разтвор е и промивна течност , която охлажда сондажния инструмент в сондажа по време на сондиране. След като сондажът е готов се полага обсадна тръба /стомана или полиетилен/ с прорези за проникване на водата от почвата към сондажа. Пространството или разликата в диаметрите от сондажа и положената тръба се запълва с натрошен камък , който играе ролята на дренаж. Прави се с цел да се предотврати бъдещо запушване на филтриращата тръба , съответно и намаляването на дебита на сондажа. Ако сондажът е проектиран правилно и е извършен качествено , той може да работи десетки години без проблеми. Съответно ако не са спазени някои от основните правила, се получават запушвания на сондажа веднага след неговото изграждане.Намалява дебита на водата в сондажа , помпата работи на пулсации , дълго време се изчаква за да се събере достатъчно количество вода и т.н.
Конструкцията на сондажа се проектира според нуждите и начина на експлоатация на сондажа. Съществуват различни диаметри на обсадните тръби полагани в сондажите като ф 110мм; ф 113мм; ф 125мм; ф 140мм; ф 160мм и др.
Цените се определят според почвените условия , конструкцията на сондажа и неговата дълбочина. 
В цената са включени всички материали и транспорта.

Биене на сонда за вода и сондиране на територията на цяла България:
София, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Ямбол, Хасково, Шумен,