• 0896778758
  • conev2003@abv.bg

Проектиране и конструкция

Телефон: 0896778758

Проектиране на конструкция на водни сондажи според геоложките условия

Конструкция на сондажите.
На пръв поглед един сондаж представлява просто една дупка в земята , но всъщност за да работи тази дупка без проблеми и да дава вода в продължение на 40 години се изискват много умения , опит , знания и изчисления. Спазването на основни правила и закономерности в сондирането е задължително.В противен случай ще си остане просто една скъпоструваща  суха или за няколко години с вода дупка в земята.

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Предварително трябва да се направи проучване къде точно  е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе/ да се определи водонаситената зона/.Това обикновено го правят хора с медни пръчки / багети/ или с махало или други методи. Това е един от най- бюджетните варианти , съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна. Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад , като в него се дава информация за отделните земни пластове/ дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост/ , вододайни зони и дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа.Този метод дава най-висока точност .Разбира се никой от методите не може да даде 100 процента гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности.Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.