• 0896778758
  • conev2003@abv.bg

Пневмоударно сондиране

Пневмоударно сондиране в здрави скали– в този тип сондиране, сондирането се извършва с пневмоударник /пневматичен чук/ , който се захранва с въздух от компресор на повърхността.

Конструкцията на сондажа се проектира според нуждите и начина на експлоатация на сондажа. Цените се определят според почвените условия, конструкцията на сондажа и неговата дълбочина. За повече информация, моля свържете се с нас.

Предимството на пневмоударното сондиране, е че в здравите скали самото сондиране става значително по-бързо . Ясно и точно се вижда когато излезе водата и възможността да се сондира в екстремно здрави скали там където роторното сондиране не може.
Недостатъците са : сондиране  с по- малки диаметри съответно полагане на по-малък диаметър на обсадната тръба. Предвид малките диаметри няма място за поставянето на дренаж в извънтръбното пространство/ разстоянието между тръбата и почвата/. Вдигането на много прах и изхвърлянето на много кал по време на сондирането.
Метода е приложим само на терени където скалата започва от повърхността и продължава до краят на сондажа.