• 0896778758
  • conev2003@abv.bg

Водопонизителни сондажи

Водопонизителни сондажи – служат за понижаване на статичното водно ниво чрез изпомпване на водата от сондажа.

Конструкцията на сондажа се проектира според нуждите и начина на експлоатация на сондажа. Цените се определят според почвените условия, конструкцията на сондажа и неговата дълбочина. За повече информация, моля свържете се с нас.

 

Водопонизителни сондажи – служат за понижаване на статичното водно ниво чрез изпомпване на водата от сондажа.
Намира приложение най-често при строителни работи свързани с изкопаването на големи изкопи , които се пълнят с вода .В този случай се прави сондаж в близост до строителната площадка , след което се пуска помпа в сондажа и се отвежда в удобно за това място.По този начин се понижават водните нива на подпочвените води и се улесняват строителните дейности.
Такива сондажи се използват и за понижаването на водните нива и в близост до жилищни сгради.